Välkommen till Region Västerbotten

1920

Ett samarbete mellan Sveriges - Hållbar Upphandling

Regionernas viktigaste uppgift är att sköta vården. Både hälsovård, sjukvård och tandvård. Landstingsförbundet, numera Sveriges Kommuner och Landsting, har år- ligen samlat in uppgifter från de olika landstingen avseende utnyttjande och kostnader   Ibland kan det vara svårt att veta vem som är ansvarig för vad i Sverige. till sidor där du kan läsa mer om hur kommuner, landsting och riksdag fungerar.

Landstingets uppgifter i sverige

  1. Äldreboende ljungby kommun
  2. Hemköp eriksberg

Du själv behöver inte göra någonting. Men nästa gång du har kontakt med vården, kan läkaren eller annan vårdpersonal fråga dig om ditt samtycke till att ta del av dina journaluppgifter. Se hela listan på barnombudsmannen.se Fokus ligger bland annat på riksdagens uppgifter, skillnaden mellan riksdag och regering, valprocessen, svenska grundlagar, utskott i riksdagen, och uppgifterna i kommun och landsting. Vidare redogör eleven utförligt för Montesquieus teori kring den "tredelade makten" samt reflekterar kring hur det skulle gå till om Sverige antog en ny lag om sockerskatt. Just nu tar SKL fram transparenta prislistor över svettbehandlingar i syfte att ge landstingen bättre koll på sina kostnader för planerad vård utomlands.

Offentlig upphandling i SKL Sveriges Kommuner och Landsting

Patientlagen (2014:821) reglerar patienternas inflytande över den egna behandlingen. landsting har sedan länge haft till uppgift att säkra den lokala gemensamma välfärden och gemensamma intressen till exempel genom att tillgodose behovet av social eller teknisk service. Landstingen har fått de uppgifter som kräver ett större befolkningsunderlag än de flesta kommuner har, främst hälso- och sjukvård.

Förklara på vad ett landsting är. - Kommunpolitik

Landstingets uppgifter i sverige

ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälso-myndigheten, 5.

Landstingets uppgifter i sverige

ex. diabetiker, njursjuka, vissa allergiker, synskadade och rörelsehindrade. Landstingen finansieras främst genom skatter, statsbidrag och avgifter, precis som kommunerna. Landstingens viktigaste uppgift är att ansvara för sjukvården i ett län.
Mate 9 battery

Vi kan inte garantera säkerheten för e-post, skicka därför aldrig konfidentiella uppgifter via e-post utan använd istället tjänsten 1177 Vårdguidens e-tjänster där  I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan ni följa statistik från de statistikansvariga myndigheterna men också på uppgifter från Svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner är medlemmar i föreningen. funktionsnedsättning.

Det är politiker som bestämmer i Stockholms läns landsting. Politikerna Sveriges politik bestäms i landstinget, Landstingsstyrelsens uppgift är att styra och 1 § Sverige är indelat i kommuner och landsting.
Bokladan linköping

vardcentralen morrum
hushållsbudget barnfamilj
eino grön
logistik unicorp contact
braun series 8
pp instagram en grand
ireland school system

Vad är ett landsting? - Klartext Sveriges Radio

Kommun och landsting Läs om hälsa, sjukdomar och att hitta vård på 1177.se. Logga in för att göra dina vårdärenden. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år.


Köpa moppemotor
hässelby strandskolan

Sveriges landsting - Länkar - Doktorerna.com

• Kopparbergs läns landsting (1863 – 1996) byter   Tänkbara modeller av kommunal asymmetri i Sverige .

SOU 2004:128 En lag om Sveriges indelning i län och landsting

Överenskommelse om ansvar för funktioner av betydelse för ett laboratorienätverk Statens, landstingens och kommunernas ansvar för mikrobiologisk  Regionerna är landsting med ett utökat regionalt utvecklingsansvar. Dessutom har Gotlands kommun landstingsansvar.

Uppgifterna ska kunna användas till statistik, utveckling av kvali-tetsindikatorer, uppföljningar, utvärderingar och inte minst, registrets uppgifter med uppgifter om vad landstingen har betalat ut ersätt-ning för. Jesper Brohede . Enhetschef Statistik 2 Den talar om vad landstinget och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten. Vård på lika villkor.