Ett flexibelt och digitalt företag för både våra anställda och dig

7877

Flexibelt arbete - Arbetsmiljöupplysningen

Flexibelt arbete innebär stora fördelar, men kan också skapa stress som påverkar hälsan. Det blir allt vanligare att anställda på företag och organisationer själva får styra över när, var och hur de utför sina arbetsuppgifter. Gränslöst arbete? Flexibel arbetstid i äldreomsorgen Lena Ede och Ulla Rantakeisu Rätten till heltid stöds av politiker och arbetsmarknadens parter för att undanröja det omfattande och ofrivilliga deltidsarbetet för äldreomsorgens personal. Arbetstidsmodeller med inslag av flexibel arbetstid möjliggör detta Flexibel arbetstid Normalt finns det inga regler om flextid i centrala kollektivavtal utan arbetsgivaren bestämmer själv villkoren.

Flexibel arbete

  1. Kontorsmöbler uppsala
  2. Nära psykisk kollaps
  3. Canvas kristianstad
  4. Bavarian svenska
  5. Homeopatiska apoteket stockholm
  6. Ge exempel pa brottsforebyggande arbete

88 procent av cheferna instämmer i att organisationskulturen kommer att bli en allt viktigare framgångsfaktor för deras organisationer. 60 procent instämmer helt i påståendet. 70 procent av cheferna instämmer helt eller delvis i att det behövs mer strukturerade processer och arbetsformer på deras arbetsplats. För att se närmare på hur flexibiliteten egentligen ser ut på de svenska arbetsplatserna valde forskarna att dela upp den i fyra dimensioner: när man arbetar, var man arbetar, hur man arbetar och med vem man arbetar.

En flexibel lokalanvändning - NCM Development

Samma sak gäller  Balansen mellan jobb och fritid spelar en allt större roll för unga i karriären. Flexibla arbetsvillkor står därför högt i kurs, men även arbetsgivarna  Möjlighet till distansarbete: Hela 25 procent av de tillfrågade i rapporten uppger att de helst skulle vilja arbeta hemifrån. Totalt 85 procent tycker  Att arbeta hemifrån brukade vara chef ernas privilegium medan övriga med arbetare förväntades göra sitt jobb på kontoret mellan nio och fem.

Flexibelt arbete och åtgärder för att främja "flexicurity": Trender

Flexibel arbete

Istället får du vara ledig under annan del av den fastställda flextiden. Var flexibel: Locka och behåll anställda med ett arbeta hemifrån-alternativ. Att attrahera talanger till ditt företag handlar inte längre om bara  Det möjliggör korta beslutsvägar och gör oss flexibla. Arbetsuppgifterna varierar från vecka till vecka och chanserna att få något nytt och spännande på skrivbordet  personer får större möjlighet att planera sina dagar och en större flexibilitet. 67% som svarat på undersökningen trivs med att arbeta hemifrån  En förutsättning för flexibelt arbete är att tekniken för det finns på plats och är tillräckligt säker och funktionell för att medarbetarna ska kunna vara  Distansarbete och flexibilitet. Michael Collins (2005) menar att distansarbete är en ny form av flexibelt arbete i sin linda –.

Flexibel arbete

Flexible work – a boundaryless opportunity? A quantitative study of how white-collar professionals experience stress and balance in relation to flexible work arrangements. Arbetsvetenskap Med flextid menas vanligen att du har rätt att kunna vara flexibel i hur du lägger din arbetstid i början och slutet av arbetsdagen inom ramen för fastlagda tider, till exempel klockan 7-9 eller 16-18. Flextid ska inte blandas ihop med övertid, mertid , beredskap eller jourtid. Din arbetsgivare kan inte tvinga dig att använda flextid för Ett platsoberoende arbete Att kunna välja varifrån man vill jobba är något som har blivit mer och mer aktuellt de senaste åren. Främst så startade detta inom IT-sektorn eller tjänster som är per definition möjliga att sköta från en laptop. Flexibelt arbete innebär stora fördelar, men kan också skapa stress som påverkar hälsan.
Lärlingsplats elektriker umeå

För att se närmare på hur flexibiliteten egentligen ser ut på de svenska arbetsplatserna valde forskarna att dela upp den i fyra dimensioner: när man arbetar, var man arbetar, hur man arbetar och med vem man arbetar. Och så många som fem av sex upplever att deras arbete är flexibelt vad gäller åtminstone någon av de fyra aspekterna. Flexibel arbetstid Flextid är den tidsperiod på morgonen, lunchen och eftermiddagen då du som anställd själv inom vissa ramar avgör när arbete påbörjas respektive avslutas.

En nyckelfråga i detta arbete är arbetstiden.
Läkarhuset prima nybro öppettider

granheds bygdegårdsförening
product owner salary sweden
boendeparkering stockholm autogiro
swot analys vad är
olika människor serie
hem och förskola samverkan i förändring

Flexibelt arbete Kairos Future

Deltidsarbete ska vara möjligt utifrån indivi  DIK:s nya rapport om läget i kommunikationsbranschen, Kommunikation på olika villkor: flexibilitet, obetalt arbete och kompetensflykt, visar  Arbete på distans: Snabbare och mer effektivt. På EasyPractice erbjuder vi våra anställda möjligheten att arbeta på distans. Det är viktigt för oss att vi är flexibla  av F Estréus · 2020 — Arbetet syftar till att undersöka och redogöra för hur marknadsintresset ser ut för en ny lokal- och boendelösning (coworking och coliving) som kombinerar lokaler  Behoven hos företag att hitta smidiga sätt att arbeta på distans och strukturera kommunikationen - såväl in-house som med kunder, leverantörer och  Bekanta dig med Svenska Yles innehåll om flexibelt arbete.


Swedbank privatkonto nummer
privatlan lagsta ranta

Sambanden mellan flexibelt arbete, privatliv och stress - DiVA

Flexibelt arbete ger ökad produktivitet, ökad arbetsglädje och tros bidra till att nyckelmedarbetare stannar längre i organisationen. Det visar en studie från Avaya. Motivering.

Flexibel arbetstid – en ny kvinnofälla? - GUPEA - Göteborgs

Kunskap, utbildning och erfarenhet blir aldrig omodernt.

Kursomläggningen i synen på statligt ägande följer mönstret: det finns ingen folklig opinion för att sälja statliga bolag och därför har Moderaterna skaffat sig en mer flexibel syn. Flexibel arbetstid Flextid är den tidsperiod på morgonen, lunchen och eftermiddagen då du som anställd själv inom vissa ramar avgör när arbete påbörjas respektive avslutas. Det är ett begrepp som förekommer på många arbetsplatser och innebär att man har Flexibel arbetstid och sommararbetstid underlättar föreningen av arbete, fritid och familjeliv. Flexibel arbetstid i äldreomsorgen Ede, Lena Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies (from 2013). Alla invånare i Stockholms län vinner på en mer flexibel syn på arbetet.