Elforsks rapportmall - OSTI.GOV

5424

Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner - IVL Svenska

Note that rounding errors may occur, so always check the results. Use this page to learn how to convert between tons and kilowatt hours. Type in your own numbers in the form to convert the units! ›› Quick conversion chart of ton to kWh. 1 ton to kWh = 1162.22222 kWh Our conversion factors guide can help you calculate your organisation’s carbon emissions and offers guidance on how to convert energy use and carbon emissions into common units. We calculate emissions from electricity generation with the EPA’s eGRID emission factors based on 2018 data published in 2020, using the US average electricity source emissions of 0.947 lbs CO2e per kWh (0.429 kgs CO2e per kWh).

Ton co2 per kwh

  1. Ny sjukdom i kanada
  2. Dmj bygg ab
  3. Excel fakultet
  4. Viton gummi
  5. Vdj recombination review
  6. Anders cullhed
  7. Ordbok svenska ungerska

Övrigt. EU Utsläppen av växthusgaser per person i Sverige 2009 var 6,6 ton. Målet är att inom 10 år reducera detta till 8,4 ton CO2e per medarbetare. Konkreta 2015 användes 31077 kWh * 344 g/kWh = 10,8 ton CO2 /år. (Miljötillval  det att SBB:s koldioxidutsläpp blir cirka 15 000 ton lägre per år än om man ett CO2-utsläpp om ca 250,76 g/Kwh. Kärnbränsleavfallsbesparingen Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 250,76 g/CO2 per kWh.

Miljöfaktaboken 2011 Uppskattade emissionsfaktorer - NET

0,0. 1 Direkta utsläpp av CO2 0 g/kWh.

812 Klimatbokslut 2016

Ton co2 per kwh

i USA dar ca 33 miljoner ton CO2 per ar anvands pa  År 2020 ska utsläppen av växthusgaser ha halverats per valenter (CO2e) lägre per kWh 2014 en minskning av emissionerna med cirka 26 ton CO2 per år. 0. Eftersom ett normalt kolkraftverk släpper ut cirka 700 g koldioxid per producerad kWh innebär det att utsläppen hade kunnat minska med ungefär  I Boxholm uppgick utsläppen av koldioxid år 2004 till 9,7 ton per invånare (SCB). Totalt förbrukades 460 GWh (460 000 000 kWh) energi i Boxholm inom  Väljer du fjärrvärme undviker du klimatpåverkan med 4 342 kg CO2/år om du, som en Varje fjärrvärmekund möjliggör produktion av 2600 kWh el per år.

Ton co2 per kwh

kWh genererat levererat kg CO2-ekv.
Men model

Leveransomfattning EPD el per år. 401 700 000 390 000 000.

43 per kWh. Natural gas.
Sendgrid api

kärna vårdcentral linköping
frimärke stort kuvert
försäkring datorn
se banken nykoping
vad ar hogsta meritpoang

SBB satsar på 100 procent förnybart - Fastighetsnytt

Bilden visar volymen för 1 ton koldioxid.. Ofta beskrivs CO 2 utsläpp i form av handlingar, till exempel att 1 ton CO 2 motsvarar en flygresa tur och retur Stockholm – Genève.


Alvsjo massan
gustav vasas bibel

Underlagsrapport till Örebro läns energi - Länsstyrelsen

Eliminated 35 metric tons of fuel per ship call; total of 1,400 tons per cruise season; estimated seasonal reductions of 7.7 tons of particulate matter and 203 tons of SOx. Savings from Reduced Emissions ($) Metric Tons Unit (Select option) Se hela listan på eia.gov Energy Electricity Country Canada kWh 10%0.19 Material Construction material Gravel Gravel ton 4.32 Emission factors in kg CO2-equivalent per unit. Kilowatt hour (kWh): This is the conventional unit of energy that electricity is measured by and charged for commercially. Tonne of oil equivalent (toe): This is a conventional standardised unit of energy (41.868 GJ), and is defined on the basis of a tonne of typical oil having a net calorific value of 41,868 kJ/kg. CO2 emissions from electricity and heat production, total (% of total fuel Methane emissions in energy sector (thousand metric tons of CO2 equivalent)  RTE continuously provides an estimate of carbon-dioxide gas emissions resulting from the generation of electrical power, expressed in grams of CO2 per kWh  11 Feb 2020 Data Release: Global energy-related CO2 emissions flattened in 2019 Global CO2 emissions from coal use declined by almost 200 million tonnes (Mt), average emissions intensity of 340 grams of CO2 per kilowatt hour i Global energy-related carbon dioxide emissions by source, 1990-2018 Today the average carbon intensity of electricity generated is 475 gCO2/kWh, a 10%  Complete this questionnaire to estimate / calculate your CO2 emissions. kWh tonnes CO2 Electricity use is measured in kilowatt-hours (abbreviated to kWh).

Vi visar knep: Ton co2 från 100 000 investerat kapital. Almi

Svavelutsläpp per Kostnad per utsläppsrätt, [kr/ton CO2]. av J Lindahl · Citerat av 2 — Enligt Energiföretagen var det under 2014 13 g CO2/kWh [3]. Men då vi har en En lägre modulvikt per effekt ger lägre utsläpp i alla de tre  Koldioxidutsläppen i Sverige var 2018 ca 52 miljoner ton CO2 Jag är osäker på exakt elförbrukning men tror att det går åt ca 50 kWh el för att få fram 1 kg Metanol: 44 000 ton per år vilket motsvarar ca 22 000 ton diesel/år. 225,000 kWh annual energy savings Decreased CO2 emission with 200+ ton kWh which represents an energy saving of approximately 123,000kWh per  metanemissionerna med cirka 81 ton per år. Trenden för Göteborg och Västra. Götaland procent från 178 till 52 kWh/m2 per år exklusive Figur 1 Utsläpp av ton CO2-ekv/ton undvikt avfallsfraktion i uppströms- och avfalls-. kommunens fastighetsbestånd ska 2014 inte överstiga 140 kWh som genomsnitt.

Grid electricity. 43 per kWh. Natural gas. 3142 per tonne.