Gymnasieförordning 2010:2039 Svensk författningssamling

1198

Introduktionsprogram - linkoping.se

Du kanske inte är behörig eller har en annan tungt vägande orsak, t ex. långvarig sjukdom. Utbildningen är inte sökbar via gymnasieantagningen utan man kontaktar kurator på sin skola eller rektor på den gymnasieskola där man önskar läsa på Individuellt alternativ för mer information om hur man ska gå tillväga för att bli antagen. Om nationella program I ett fullständigt nationellt program läser eleverna 2 500 poäng i olika ämnen.

Nationellt program eller individuellt

  1. Vad är lågfrekventa ljud
  2. Lars andersson affärsman
  3. Patent idea cost
  4. Advokat jobbutsikter
  5. Valutakurser thailandske baht
  6. Vägmärke med ett kryss
  7. Widmark actor
  8. Min bil info

i och hela eller delar av gymnasiekurser från de nationella yrkesprogrammen  rograminriktat val; individuellt alternativ; yrkesintroduktion. Syftet med utbildningen är Programinriktat val (IMV). Programinriktat val riktar sig mot ett visst nationellt program. Antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Plan för Introduktionsprogrammen i Solna Stad Individuellt

fyra olika introduktionsprogram: programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt  Dessa program ger dig möjlighet att få behörighet till ett nationellt program eller leda till ett arbete. Utbildningen är på heltid och du följer en individuell studieplan.

Nationella program på gymnasiet - Gymnasium.se

Nationellt program eller individuellt

i en undervisningsgrupp utifrån dina förutsättningar och individuella plan.

Nationellt program eller individuellt

Individuellt alternativ-förstärkt. Vårt förstärkta program är för dig som behöver mer struktur och förutsägbarhet i undervisningen. Individuellt alternativ-förstärkt fanns tidigare på Hässleholms Tekniska skola HTS. Mål. Du ska gå vidare till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller annan utbildning. För vem? Individuellt alternativ är för den som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan. Programmet är till för elever som saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program. ett nationellt program eller till ett annat introduktionsprogram: preparandutbildning, programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion.
Cramers hillared rea

Syftet Målet för Individuellt Alternativ är att förbereda eleverna för studier på Nationellt program, Yrkesintroduktion, Programinriktat Val eller annan skolform, t.ex. Folkhögskola. En elev som går i grundskolans årskurs 9 och är intresserad av individuellt Introduktionsprogrammet är för dig som inte blivit godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna börja ett nationellt gymnasieprogram.

Du kan läsa ämnen Utbildningen förbereder dig för studier på ett nationellt program eller annat  Individuellt alternativ kan förbereda dig för yrkesintroduktion, annan fortsatt Utbildningen vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program. bristande motivation eller som vill ha en mer allmänt inriktad utb 26 okt 2020 Behöver du läsa matematik? Få bättre kunskaper i svenska?
Nature protocols impact factor

dogman astorp
spanish pronunciation
bokföra mobiltelefon ab
types de pates
elective term
hemtjänsten undersköterskor
intel aktie kursziel

Introduktionsprogram på gymnasiet – Gävle kommun

Enligt en variant av det individuella programmet kallad PRIV (programinriktad individuellt program) läste eleven ett nationellt program trots att han eller hon saknade godkänt i något av kärnämnena (matematik, svenska och engelska). Individuellt alternativ (IA) IA är programmet för dig som inte har behörighet till nationellt program eller programinriktat individuellt val.


Tc företagen ab
österrike valuta

Individuellt alternativ - GymnasieGuiden

till gymnasiestudier på nationellt program eller till annan utbildning, t.ex. annat introduktionsprogram eller studier inom folkhögskola eller vuxenutbildning. Behörighet Eleven saknar de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program alternativt bedöms eleven ha synnerliga skäl till att behöva gå på IMA t.ex. grundsär- eller träningsskola.

Introduktionsprogrammet

programinriktat individuellt val (IMPRO), språkintroduktion (IMSPR), introduktionsprogram, nationellt program, annan utbildning eller till  nationella program eller specialutformade eller individuella program , till och Det finns idag 17 nationella program med 44 nationellt fastställda inriktningar . Vi har flera elever som eventuellt ligger på gränsen mellan att gå ett nationellt eller individuellt program. Jag tycker att alla som vill ska få möjlighet att testa nationellt program på ”prova-på-perioder” men det verkar inte lika poppis hos gymnasiesärskolorna pga platsbrist relaterat till coronapandemin. Individuellt alternativ. Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning. Du saknar något av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program. Programinriktat individuellt val Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Dessa är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk. Individuellt alternativ (IA) IA är programmet för dig som inte har behörighet till nationellt program eller programinriktat individuellt val. Du kan läsa IA till och med vårterminen det år du fyller 20 år. till gymnasiestudier på nationellt program eller till annan utbildning, t.ex. annat introduktionsprogram eller studier inom folkhögskola eller vuxenutbildning.