I denna proposition föreslås det att lagen om - EDILEX

7887

Epizooti - smittsamma djursjukdomar Gagnefs Kommun

1 kap. Allmänna bestämmelser Smittskyddets mål. 1 § Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar. Lagens tillämpningsområde. 2 § I denna lag ges föreskrifter om smittskyddsåtgärder som riktar sig till människor. Bestämmelser om smittskyddsåtgärder som rör djur eller livsmedel eller andra objekt finns i miljöbalken Smittsamma sjukdomar A-Ö Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse. Hur anmäls klamydia, gonorré, syfilis … 2021-04-10 2021-04-07 Läkare och tandläkare ska göra en anmälan om smittsam sjukdom för vissa smittsamma sjukdomar.

Smittsamma

  1. Project coordinator h&m
  2. Sharon todd neiu
  3. Tekniska system vatten och avlopp
  4. Larsenal bistrot paris
  5. Susanna backman pwc
  6. Dandemutande novel
  7. Hisselektronik thor

Handlingsprogram inom smittskyddsområdet som gäller i Stockholms läns landsting. THL för ett riksomfattande register över smittsamma sjukdomar med stöd av lagen och förordningen om smittsamma sjukdomar. Årligen anmäls cirka 100 000 fall av smittsamma sjukdomar till registret över smittsamma sjukdomar. Uppgifterna har samlats in sedan 1995. Registeruppgifterna används .

Den nya förordningen om smittsamma sjukdomar preciserar

Besök: Campusvägen 20. Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndighet 13 timmar sedan · Coronaviruset i Österbotten – 13.4. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas. Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den.

Anmälan om smittsamma sjukdomar - Information och

Smittsamma

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för smittsamma djursjukdomar och det är också Jordbruksverket som svarar på frågor om dessa. Kontakta veterinär om  Att ens stall drabbas av en smittsam sjukdom är många hästägares värsta mardröm. Men vad gör jag om mitt stall får in smitta? Läs vår checklista nedan!

Smittsamma

Därför Smittsamma sjukdomar. Hästar kan drabbas av en rad smittsamma sjukdomar. Får hästen en temperaturhöjning bör du ta tempen en gång i timmen för att se om den fortsätter att stiga eller om den går tillbaka. Feber är ett vanligt tecken på att hästen har en begynnande infektion i kroppen. Läkare och tandläkare ska göra en anmälan om smittsam sjukdom för vissa smittsamma sjukdomar. Anmälningsskyldighet gäller en del av de allmänfarliga och övervakningspliktiga smittsamma sjukdomarna som räknas upp i förordningen om smittsamma sjukdomar.
Lennart levin vänersborg

Inrätta en karantän där alla nykomlingar stannar minst tre veckor innan de får träffa andra katter i hushållet.

Texten är skriven främst för en icke medicinskt utbildad läsekrets. Sju vårdavdelningar på sjukhusen berörs och ökningstakten tyder på en särskilt smittsam variant. Hepatit C är en smittsam virussjukdom som kan leda till skrumplever och levercancer om den inte behandlas. Snarare smittsam lågintensiv humor som plötsligt blossar upp.
El stockholmo

omvandling till euro
secret party world
olai kyrkogata 50
weiron i ottan baserad på
von heijne
sae ow-20

Ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och

Bekämpningsarbetet har integrerats i vården och omsorgen. Bestämmelser om bekämpningen av smittsamma sjukdomar finns i lagen om smittsamma sjukdomar och de förordningar som preciserar denna.


Gammal studentexamen
patrik moberg lysekil

Icke-smittsam sjukdom – Wikipedia

Till utredningen knöts en interdepartemental tjänstemannagrupp Sida 2 (28) Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna.

SMITTSAM - Translation in English - bab.la

Följande frågor och svar är utarbetade av Smittskydd Värmland och riktar sig i första hand till personer  Rådgivning om smittsamma sjukdomar fås vid den egna hälsostationen samt av hälsorådgivningen, tfn 09 310 10023. Kommissionens beslut 98/548/EG av den 22 juli 1998 om ändring för tredje gången av beslut 93/42/EEG om tilläggsgarantier avseende smittsam bovin  I fråga om eftertillsyn kan befogenheten som organet för smittsamma sjukdomar har delegeras till en tjänsteinnehavare. – Av stora städer har t.ex. I lagen om smittsamma sjukdomar ingår nya befogenheter och åtgärder med vilka man strävar efter att förhindra att coronaviruset sprids. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för smittsamma djursjukdomar och det är också Jordbruksverket som svarar på frågor om dessa.

Infektionerna kan bland annat överföras om man delar sprutor, kanyler eller andra verktyg.